Polityka prywatności

Odpowiedzialność

KOHL-Gruppe AG
reprezentowana prawnie przez Andreasa Macka i Hubertusa Müllera

Wankelstrasse 7
50996 Köln

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +49 2236 - 609-0
Telefax: +49 2236 - 609 - 222

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+49 1575 2623224

Cel przetwarzania danych

Zgodnie z ustawą o telemediach i podstawowym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych, jesteśmy zobowiązani do informowania Państwa o gromadzeniu, przekazywaniu, przechowywaniu i przetwarzaniu Państwa danych. Przede wszystkim oferujemy Państwu informacje na temat naszej działalności, o naszym zespole i naszych usługach pod adresem www. kohl-gruppe-ag.de, w którym - nieuchronnie - gromadzimy dane.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, znanego powszechnie jako RODO "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (....); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej".

Jakie dane i w jakim celu przetwarzamy?

Nie gromadzimy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy żadnych Państwa danych osobowych, gdy korzystają Państwo z informacji podanych na naszej stronie internetowej. Jednak, aby umożliwić nam świadczenie pewnych usług, potrzebujemy niektórych danych osobowych. Poinformujemy Państwa o tym w następujący sposób:

Gromadzenie danych z powodów technicznych

Automatycznie gromadzimy dane, które Twoja przeglądarka wysyła na nasz serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. To są następujące informacje:

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica w strefie czasowej w stosunku do GMT
 • Treść strony internetowej
 • Status dostępu (status HTTP)
 • Objętość przesyłanych danych
 • Strona internetowa, z której przyszedłeś na naszą stronę internetową
 • Przeglądarka internetowa
 • System operacyjny
 • Język i wersja językowa wyszukiwarki

Nie mamy możliwości przypisania tych danych do Państwa osoby i nie łączymy ich z innymi źródłami danych. Maksymalny okres przechowywania wynosi 7 dni.

Adresy IP

Powyższe dane są również przechowywane w tzw. plikach logów na naszych serwerach. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Gromadzenie i tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić wyświetlanie naszej strony internetowej na Państwa urządzeniu końcowym. W tym celu Państwa adres IP musi być przechowywany przez cały czas trwania Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Przechowywanie w plikach logów służy zapewnieniu funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Nie jest przeprowadzana analiza tych danych do celów marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym "interesem" w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) jest prowadzenie tej strony internetowej w celu realizacji celów ochrony poufności, integralności i dostępności danych.

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy formularz kontaktowy, dzięki któremu uzyskać można informacje na temat naszych produktów lub skontaktować się z nami. Oprócz dobrowolnych informacji i treści wiadomości, wymagamy od Państwa następujących informacji:

 • imię
 • adres e-mail
 • wiadomość

Potrzebujemy tych informacji, aby móc rozpatrzyć Twoje zapytanie, skontaktować się z Tobą i wysłać Ci odpowiedź. Zapytania otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej są zazwyczaj przechowywane w naszym systemie DMS. System DMS jest regularnie sprawdzany pod kątem możliwości usunięcia danych. W przypadku, gdy dane nie są już potrzebne w ramach relacji z klientem lub potencjalnym klientem lub gdy istnieje przeciwstawny interes klienta, usuniemy te dane, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszą "intencją" w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) jest komunikacja z klientami i zainteresowanymi stronami.

Kontakt przez e-mail

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, będziemy potrzebować Twoich danych osobowych. Gromadzimy, przetwarzamy lub wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie i tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Państwu naszych usług. Usuwamy Państwa dane osobowe po wykonaniu dla Państwa usług, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do dłuższego przechowywania Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami prawnymi, jeśli zgłosisz się do nas pocztą elektroniczną lub wyślesz nam informacje w celu nawiązania relacji biznesowych.

Przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o wolne stanowiska na naszej stronie internetowej. Możesz użyć odpowiedniego adresu e-mail, by uczestniczyć w procedurze rekrutacji. Zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych. Sprawdzamy Państwa dokumenty i informujemy o dalszych krokach. Jeśli nie zdecydujemy się na Ciebie jako nowego pracownika, zablokujemy Twoje dane osobowe i usuniemy je po maksymalnie sześciu miesiącach od zgłoszenia.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania współpracy

Jeśli potrzebujecie Państwo skontaktować się z nami w celu rozpoczęcia współpracy (np. opis sprawdzanych faktów, konkretne pytanie, przesłanie dokumentów), przechowujemy ten e-mail w naszym systemie. Jak długo możemy używać Twojego e-maila i załączników zależy od Twoich potrzeb.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Wszystkie dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej pozostają wyłącznie w naszej firmie lub na serwerze hosta internetowego. Treść wiadomości e-mail jest udostępniana wyłącznie naszym upoważnionym pracownikom i jest traktowana jako poufna. Dane, które zarejestrowaliśmy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, przekażemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy

 • jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub nakazu sądowego, lub
 • potrzebujemy zarejestrowanych danych do ścigania ataków na naszą infrastrukturę zgodnie z prawem karnym i/lub cywilnym.

Podstawa prawna

Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO w uzasadnionym interesie, np. rozpoczęcia działalności gospodarczej, w celu skontaktowania się z Państwem bez zgody lub w celu wyegzekwowania lub obrony roszczeń cywilnych wynikających z zobowiązań umownych i ustawowych. Przetwarzamy i przechowujemy dane w ramach prawnego obowiązku wypełnienia podstawy umowy, np. w celu zachowania okresów podatkowych i handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c)). Jeśli istnieje obowiązek podania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa lub umowy, lub jeśli jest to konieczne do zawarcia umowy, poinformujemy o tym lub poprosimy o stosowne zgody. Jeżeli nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych, przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)).

Przekazywanie danych do państw trzecich

Osoba odpowiedzialna zamierza przekazać Twoje dane osobowe do kraju trzeciego (np. USA) zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (EU-USA Privacy Shield). Twoje dane zostaną przekazane firmom wymienionym poniżej i będą przetwarzane w następujących celach:

Używanie Bootstrapcdn

Na naszej stronie jest używany kod Java-Script firmy LLC. NetDNA, 3575, Cahuenga Blvd Suite 630, Los Angeles, CA 90068 (Bootstrapcdn.com). Jeśli włączyłeś Java Script w swojej przeglądarce i nie zainstalowałeś blokady Java Script Blocker, Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Bootstrapcdn.com. Nie wiemy, jakie informacje Bootstrapcdn.com kojarzy się z informacjami, które otrzymujemy i do jakich celów Bootstrapcdn.com wykorzystuje te informacje. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Bootstrapcdn.com: https://www.maxcdn.com/legal/. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym "zainteresowaniem" w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) jest prowadzenie tej strony internetowej.

Cookies

Cookies to małe pliki, które umożliwiają przechowywanie określonych informacji związanych z urządzeniem na urządzeniu dostępowym użytkownika (komputer, smartfon itp.). Z jednej strony służą one łatwości obsługi stron internetowych, a tym samym i użytkowników (np. przechowywanie danych logowania). Z drugiej strony, służą one do zbierania danych statystycznych na temat korzystania z witryny internetowej oraz do ich analizy w celu ulepszenia oferty. Użytkownicy mogą wpływać na korzystanie z plików cookie. Większość przeglądarek posiada opcję, która ogranicza lub całkowicie uniemożliwia zapisywanie plików cookie. Zwraca się jednak uwagę, że korzystanie, a w szczególności komfort użytkowania są ograniczone bez plików cookie. Pliki cookie z naszej strony mają następujące oznaczenie:

 • Cookie z kodem alfanumerycznym - Session cookie (do końca sesji przeglądarki)
 • Jbcookies - ustawienia plików cookie (3 miesiące)
 • utma - Web Analysis Cookie (12 miesięcy)
Session-Cookies

Zazwyczaj pliki cookie sesji są używane tylko na czas trwania sesji w celu zarządzania otwartą sesją.

Web Analytics Cookies

Narzędzie do analizy działań użytkowników poprzez ustawienie pliku cookie, który jest przechowywany na urządzeniu końcowym jako tak zwany "trwały plik cookie" w formie małego pliku tekstowego po zakończeniu wizyty na stronie. Dokładny opis procesu można znaleźć powyżej w sekcji Używanie narzędzi analitycznych.

Applikations-Cookies

Pliki cookie aplikacji są używane, na przykład, gdy używane są blogi. Podczas odwiedzania tylko strony internetowej, w przeglądarce odwiedzającego nie są ustawione żadne pliki cookie. Jeśli jednak, na przykład, komentarz do artykułu jest przesyłany za pośrednictwem funkcji komentarza, ustawiany jest plik cookie. Czas przechowywania danych wynosi: 3 miesiące.

Prawa użytkowników

Masz prawo w każdej chwili zostać poinformowany przez osobę odpowiedzialną o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zażądać ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia. Masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych. W zasadzie zawsze obowiązuje prawo do przekazywania danych. Prosimy o kontakt pod podanym wcześniej adresem. Jeżeli skontaktowaliśmy się z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 (f), mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę bez wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody aż do odwołania. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek skargi, mogą Państwo skontaktować się z każdym organem nadzorczym, np. z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Faks: 0211/38424-10
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Linki do innych stron internetowych

W miarę upływu czasu będziemy aktualizować naszą stronę internetową i możemy umieszczać łącza do stron internetowych innych dostawców (stron trzecich), które nie są z nami powiązane. Jeśli klikniesz na te linki, nie mamy już żadnego wpływu na to, które dane są gromadzone i wykorzystywane przez tych dostawców. Bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych danego dostawcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie i przetwarzanie danych przez osoby trzecie. Jednak w ramach tego, co jest technicznie możliwe, wyraźnie wskazujemy Państwu, że mają Państwo dostęp do zewnętrznego dostawcy. Jeśli nie wynika to jasno z tekstu, udostępniamy link do strony internetowej osoby trzeciej z odnośnikiem "link zewnętrzny".

Aktualizacja polityki prywatności

Ramy prawne dla nas jako dostawcy usług podlegają oczywiście zmianom i dostosowaniom. Te zmiany i poprawki od czasu do czasu mogą wymagać aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Aktualny status jest oznaczony sygnaturą "Status: kwiecień 2019 r." na początku niniejszej informacji o ochronie danych osobowych.


O NAS
Niezależnie od tego czy chodzi o głębokie tłoczenie, wytłaczanie lub gięcie - tworzymy zaawansowane komponenty ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium dla różnych gałęzi przemysłu. Od planowania i konsultacji, poprzez koncepcję i rozwój technologii produkcji wraz z niezbędnymi narzędziami i przyrządami, aż do gotowej części montażowej. Kompleksowa obsługa Klienta.
NEWS

Turniej Piłki Nożnej Grupy KOHL

Ekscytujący finał między Słubicami a Kolonią W tym roku...

Jubileuszowy Festyn Rodzinny w Słubicach

Jubileuszowy Festyn Rodzinny w Słubicach W dniu 31 sierpnia...

Wiadomość Video

Wypowiedź Zarządu KOHL Gruppe o kryzysowej sytuacji...

Nowy wizerunek marki KOHL!

Przejrzyste, nowoczesne linie i świeże kolory podkreślają orientację...

Kolejna lokalizacja w Słubicach!

Grupa KOHL zwiększa swoje moce produkcyjne. Pomyślny rozwój...

FORMULARZ KONTAKTOWY
KOHL-Gruppe AG
Wankelstraße 7
50996 Kolonia, Niemcy
Telefon: +49 (0) 2236 609 - 0
Faks: +49 (0) 2236 609 - 222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.